project-management

یکی از تغییرات فرآیندی در نسخه جدید PMBOK اضافه شدن فرآیند “مدیریت دانش پروژه” به حوزه یکپارچگی است. در ویرایش قبلی به جمع آوری درس آموخته ها در انتهای پروژه و به کار گیری آنها در پروژه های آتی توجه ویژه ای می شد. همچنین یک تاکید کلی مبنی بر استفاده از درس آموخته های پروژه های قبلی در […]

بعضی دلایل اینکه سازمان شما باید ما را انتخاب کند

سفارشی سازی

تمام دوره ها برای کمک به سازمان ها جهت موفقیتشان طراحی شده اند. در حال حاضر، ما آموزشات مخصوص شرکت ها را در محل خود شرکتها داریم. بیشتر

روش آموزش

گروه های پویای خاص و منحصر به فرد ساخته میشوند تا سطح کافی از یادگیری و اجرای عملی محتواهای آموزشی را ارائه دهند. بیشتر

تجربه شناخته شده مدرس

دوره های آموزشی ما توسط دکتر روزبه کتب زاده، یکی از تاثیر گذار ترین کارشناسان مدیریت پروژه، هدایت می شود. بیشتر

برنامه دانشجویان

همه شرکت کنندگان دسترسی به نسخه الکترونیکی موارد چاپی، و همچنین تمرینات و سایر فعالیت های انجام شده در طول تمرین را دارند. بیشتر

مشتریان ما

لیست مشتریان ما شامل شرکت های برجسته از بخش های مختلف صنعت می باشد. بیشتر

محتوا بر اساس موارد واقعی

این تضمین کاربرد فوری ابزار و مفاهیم ارائه شده در طول تمرین است. بیشتر