دوره ۸ روزه آشنایی با استاندارد PMBOK با تدریس مهندس روزبه کتب زاده در شرکت موننکو برگزار گردید.

IMG_8516

دوره آشنایی با  استاندارد PMBOK جهت ۳۵ نفر از کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت نصب نیرو و به مدت ۴ روز در محل هتل آکادمی فوتبال برگزار گردید. این دوره توسط مهندس کتب زاده ارائه گردید. چهار روز به یاد ماندنی با دوستانی بسیار خوب.

IMG_8559

آخرین دوره عمومی آشنایی با  PMBOK در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت راهبران سیستم رستاک به مدت ۷ روز در محل هتل آکادمی فوتبال برگزار گردید. این دوره به صورت مشترک توسط مهندس واحدی (۳ روز) و مهندس کتب زاده (۴ روز) ارائه گردید.

PMBOK-Kotobzadeh

دوره ۳ روزه آشنایی با استاندارد PRINCE2 در شرکت مپنا توسعه ۱ یا حضور کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه آن شرکت و با تدریس مهندس کتب زاده در فروردین ماه ۹۵ برگزار گردید.

IMG_8520.G1

آخرین دوره عمومی آشنایی با  PRINCE2 در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت راهبران سیستم رستاک به مدت ۳ روز در محل هتل آکادمی فوتبال برگزار گردید.

POGC-IPMA-Rastak-G5-14-1

تور اخذ مدرک PMP در شرکت مهندسی و ساختمان نفت (ODCC) جهت ۲۰ نفر از مدیران پروژه و مدیران ارشد شرکت برگزار گردید. این تور ۱۶ روزه از اردیبهشت ماه سال ۹۵ آغاز و تا شهریور ماه ادامه داشته است. ۹ روز این دوره که مربوط به آشنایی با استاندارد PMBOK می باشد توسط مهندس […]

IMG_8905-copy