روزبه کتب زاده متخصص در مدیریت پروژه و اجرای استراتژی

دانشجوی دکترای مدیریت پروژه و طرح در SKEMA Business School – فرانسه
دارای مدرکMBA از دانشگاه صنعتی شریف
دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان
دارای مدرک PMP ، RMP ، PBA ،SP و ACP از مؤسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
عضو فعال موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
عضو تیم تهیه و تدوین ویرایش ۲۰۱۷ استاندارد PMBOK
دارای مدرک مدیریت پروژه PRINCE2 Practitioner از موسسه AXELOS انگلستان
تنها مدرس و ممتحن تایید صلاحیت شده PRINCE2 در ایران
دارای مدرک Agile Scrum Foundation (ASF) از موسسه EXIN
دارای مدرک اسکرام مستر حرفه ای (PSM)
مدرس و مشاور مدیریت پروژه در شرکت راهبران سیستم رستاک
مشاور سازمان بورس و اوراق بهادار
سرممیز استاندارد ISO9001 و ممیز استاندارهای ISO14001 و OHSAS18001
ارائه مقاله در ژورنال های ISI و در کنفرانسهای بین¬المللی
۱۴سال تجربه در برنامه ریزی و کنترل پروژه های نفت و گاز، عمرانی و IT

۲۰

تعداد دوره های برگزار شده


۲۰

تعداد دوره های برگزار شده


۲۰

تعداد دوره های برگزار شده