دوره آشنایی با استاندارد PMBOK در شرکت Monenco

دوره ۸ روزه آشنایی با استاندارد PMBOK با تدریس مهندس روزبه کتب زاده در شرکت موننکو برگزار گردید.

دوره آشنایی با PMBOK در شرکت نصب نیرو

دوره آشنایی با  استاندارد PMBOK جهت ۳۵ نفر از کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت نصب نیرو و به مدت ۴ روز در محل هتل آکادمی فوتبال برگزار گردید. این دوره توسط مهندس کتب زاده ارائه گردید. چهار روز به یاد ماندنی با دوستانی بسیار خوب.

دوره عمومی آشنایی با PMBOK

آخرین دوره عمومی آشنایی با  PMBOK در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت راهبران سیستم رستاک به مدت ۷ روز در محل هتل آکادمی فوتبال برگزار گردید. این دوره به صورت مشترک توسط مهندس واحدی (۳ روز) و مهندس کتب زاده (۴ روز) ارائه گردید.

دوره آشنایی با PRINCE2 در شرکت مپنا توسعه ۱

دوره ۳ روزه آشنایی با استاندارد PRINCE2 در شرکت مپنا توسعه ۱ یا حضور کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه آن شرکت و با تدریس مهندس کتب زاده در فروردین ماه ۹۵ برگزار گردید.

۱- آخرین دوره عمومی آشنایی با PRINCE2

آخرین دوره عمومی آشنایی با  PRINCE2 در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت راهبران سیستم رستاک به مدت ۳ روز در محل هتل آکادمی فوتبال برگزار گردید.

تور اخذ مدرک PMP در شرکت ODCC

تور اخذ مدرک PMP در شرکت مهندسی و ساختمان نفت (ODCC) جهت ۲۰ نفر از مدیران پروژه و مدیران ارشد شرکت برگزار گردید. این تور ۱۶ روزه از اردیبهشت ماه سال ۹۵ آغاز و تا شهریور ماه ادامه داشته است. ۹ روز این دوره که مربوط به آشنایی با استاندارد PMBOK می باشد توسط مهندس کتب زاده تدریس گردید.