دوره آمادگی آزمون IPMA-شرکت نفت و گاز پارس- گروه 5

دوره IPMA در شرکت نفت و گاز پارس

دوره ۱۵ روزه آمادگی آزمون جهت حضور در آزمون IPMA با تدریس مشترک مهندس واحدی و کتب زاده برگزار گردید. این دوره چهارمین دوره برگزار شده در شرکت نفت و گاز پارس می باشد.

کارگاه PMigloo شرکت OIEC

کارگاه PMigloo شرکت OIEC

این کارگاه با شرکت ۶۴ نفر از شرکت OIEC در باشگاه بانک مسکن و با تدریس مشترک مهندس واحدی و کتب زاده برگزار گردید.

کارگاه PMigloo شرکت فولاد هرمزگان

کارگاه PMigloo شرکت فولاد هرمزگان

این کارگاه با شرکت ۵۶ نفر از شرکت فولاد هرمزگان در محل این شرکت در بندرعباس و با تدریس مشترک مهندس واحدی و کتب زاده برگزار گردید.

کارگاه PMIGLOO در بانک ملی ایران

کارگاه PMIGLOO در بانک ملی ایران

شرکت راهبران سیستم رستاک «بزرگترین کارگاه عملی و هیجانی مدیریت پروژه PMigloo »  را با حضور تعداد ۱۰۴ نفر از مدیران ارشد و مسئولین بانک ملی ایران در روزهای ۱۷ و ۱۸ آذر ۹۴ در «محل هتل بزرگ تهران» با تدریس مشترک مهندس واحدی و کتب زاده برگزار نمود.

کارگاه PMigloo شرکت توسن تکنو

کارگاه PMigloo شرکت توسن تکنو

این کارگاه با شرکت ۵۶ نفر از شرکت توسن تکنو در هتل بزرگ تهران و با تدریس مشترک مهندس واحدی و کتب زاده برگزار گردید.

دوره آمادگی آزمون زمانبندی حرفه ای PMI-SP

دوره ۴ روزه آمادگی آزمون زمانبندی حرفه ای PMI-SP  با تدریس مشترک کتب زاده و واحدی برگزار گردید.

Scheduling Professional