کارگاه PMIGLOO در بانک ملی ایران

عنوان: کارگاه PMIGLOO در بانک ملی ایران

شرکت راهبران سیستم رستاک «بزرگترین کارگاه عملی و هیجانی مدیریت پروژه PMigloo »  را با حضور تعداد ۱۰۴ نفر از مدیران ارشد و مسئولین بانک ملی ایران در روزهای ۱۷ و ۱۸ آذر ۹۴ در «محل هتل بزرگ تهران» با تدریس مشترک مهندس واحدی و روزبه کتب زاده برگزار نمود.

کارگاه PMigloo شرکت OIEC

عنوان: کارگاه PMigloo در شرکت OIEC

کارگاه منحصر به فرد و کاربردی مدیریت پروژه PMigloo با شرکت ۶۴ نفر از شرکت OIEC در باشگاه بانک مسکن و با تدریس مشترک مهندس واحدی و روزبه کتب زاده برگزار گردید.

دوره آمادگی آزمون IPMA-شرکت نفت و گاز پارس- گروه 5

عنوان: دوره IPMA در شرکت نفت و گاز پارس

دوره ۱۵ روزه آمادگی آزمون جهت حضور در آزمون IPMA با تدریس مشترک مهندس واحدی و روزبه کتب زاده برگزار گردید. این دوره پنجمین دوره برگزار شده در شرکت نفت و گاز پارس می باشد.

حاضرین با بالاترین درصد قبولی موفق به اخذ مدرک IPMA سطح D گردیدند.

کارگاه PMigloo شرکت توسن تکنو

عنوان: کارگاه PMigloo در شرکت توسن تکنو

کارگاه پویا و منحصر به فرد مدیریت پروژه PMigloo با شرکت ۵۶ نفر از شرکت توسن تکنو در هتل بزرگ تهران و با تدریس مشترک مهندس واحدی و کتب زاده برگزار گردید.

کارگاه PMigloo شرکت فولاد هرمزگان

عنوان: کارگاه PMigloo شرکت فولاد هرمزگان

کارگاه منحصر به فرد ، کاربردی و پویای مدیریت پروژه PMigloo با شرکت ۵۶ نفر از شرکت فولاد هرمزگان در محل این شرکت در بندرعباس و با تدریس مشترک مهندس واحدی و کتب زاده برگزار گردید.